www.js345.com
        投资指南
            站内搜索Search
      6629金沙娱乐 招商资本          
金沙游艺场网址9159

东方商厦

;


地点楼宇简介
装修状况租赁/贩卖合适企业类型招商招租负责人联系电话直属园区
四平路2500号20F、21F    层高:22层 年月:2003年 精装 租赁 办公 汤诚 55053867 北岛